آخرین اخبار سایت :
کار اینترنتی
خرید پروژه، مقاله و پایان نامه
4kia.ir
filesell
دانلود رساله مجتمع تجاری - تفریحی - اداری
چکیده :
هدف از طراحی مجموعه‌های تجاری اداری تفریحی ایجاد محیطی خوشایند برای خرید کالا؛ دریافت خدمات اداری ، تفریح و تفرج و ارتباط انسانها با یکدیگر است. برای رسیدن به این هدف ابتدا نگاهی گذرا به تاریخچه تجارت و ایران ، پیشینه و تاریخچه فضاها و نظامات اداری ، اوقات فراغت و تفریح و تاریخچه ایجاد مجموعه‌های تجاری اداری تفریحی  و اجتماعی در ایران وتبریز داریم و سیر تکامل و ویژگیهای این مجموعه‌ها را مورد بررسی قرار می دهیم. برای شناخت بیشتر نمونه‌های مشابهی را در نقاط مختلف جهان مورد بررسی قرار داده‌ایم. مطالعه شهر تبریز برای طراحی صحیح مجموعه و رسیدن به هدف ابتدایی طراحی مجموعه ( ایجاد محیطی خوشایند برای خرید کالا دریافت خدمات تفریح و ارتباط انسانها با یکدیگر) الزامی بوده است. به کمک تحلیل هایی که از جهات مختلف بر روی سایت انجام شده؛ نحوه قرارگیری ساختمان در سایت؛ نحوه جهت‌گیری آن امتدادهای موثر بر ساختمان؛ ورودیهای آن و ... استخراج شده است. از آنجایی که سعی شده که ساختمان بیشترین هماهنگی را با محیط داشته باشد؛ آنالیز سایت مهمترین ابزارهای طراحی را در اختیار ما گذاشته است. برنامه‌ریزی کالبدی نیز فضاهای مورد نیاز و میزان آنها را مشخص خواهد کرد. بدیهی است که در روند طراحی؛ توجه خاص به ملاحظات دید و منظر و طراحی احجام  بر اساس ویژگیهای سایت برای رسیدن به بهترین دیدها و مناسبترین احجام الزامی بوده است.

تصویر

برای مشاهده فهرست رساله به ادامه همین مطلب رجوع کنید


Save
چکیده :    2
1-1 . مقدمه:    3
2- 1 . سیری در نظریه‌های تجارت    4
4- 1 . بخش اول: تاریخچه ساختمان های اداری    8
1-4-1 .  تاریخچه نظام اداری در جهان    8
2-4-1. نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران    8
1-2-4-1. دوران قبل از اسلام    8
- نظام اداری مادها    8
-دوران هخامنشیان    9
دوره اشکانیان    9
دوران ساسانیان    10
2-2-4-1 . سیستم اداری ایران بعد از ورود اسلام    10
-  دوران امویان    10
دوران عباسیان    10
دوران تیموریان    10
-  دوران صفویان    10
دوران افشاریان    11
دوران قاجاری ها    11
دوران پهلوی    11
- جمهوری اسلامی ایران    11
5-1 . بخش دوم: تعاریف و مفاهیم    11
1-5-1 . اداره    12
2-5-1 .  نظام یا سیستم    12
3-5-1 . مساحت، جمعیت اداری و مساحت سرانه    12
6- 1 . اوقات فراغت    16
7-1 . تعاریف  ارائه شده از اوقات فراغت :    16
8-1 . مقایسه مفهوم « اوقات فراغت » با چند واژه دیگر    17
1 - فراغت و بیکاری :    17
2 - فراغت  و کار :    17
3 - فراغت و تفریح سالم    17
شاخص‌های کیفی و کمی اوقات فراغت :    18
(مهندسین مشاور رهشهر، نگرش های نوین به فضاهای باز تفریحی، 1377)9- 1 . نقش و كاركرد اوقات فراغت    18
10-1 .  آثار و نتایج اوقات فراغت    19
11-1 . تفریح وتفرج    20
1-11-1 . تعریف واژه تفریح    20
2-11-1 . تعریف واژه تفرج    21
12-1 . مفاهیم مربوط به تفرجگاهها    21
منابع تفرجگاهی    21
13-1 . پیش بینی تقاضای تفرجگاهی    22
14-1 . رابطه جمعیت و تفرج    22
15-1 . الگوی بهینه بررسی مسائل تفرجگاهی    24
1-15-1 . الگوهای حلقه ای متحدالمرکز :    24
3-15-1 .  ارائه طرح تفرجگاهی پیشنهادی    25
(مهندسین مشاور رهشهر، نگرش های نوین به فضاهای باز تفریحی، 1377)    25
1-2 . نگاهی به تجارت ایران    26
2-2 . نقش ایران در احیای جاده ابریشم    29
3-2 . لزوم مراکز تجاری در یک شهر    30
4-2 . تاریخچه مجموعه‌های تجاری و اجتماعی در ایران    30
5-2 . چگونگی پیدایش مجموعه‌های تجاری از نقطه نظر تاریخی و اجتماعی    31
6-2 . سیر تکاملی مجموعه‌های تجاری :    32
7-2 . بررسی بازارهای ایران ـ تکامل بازار    33
8-2 . بررسی مجموعه‌های تجاری گذشته از نظر شهرسازی    33
9-2 . بررسی خصوصیات ویژه مجموعه‌های تجاری گذشته از نظر اقتصادی واجتماعی    34
10- 2  . انواع مجموعه‌های تجاری و بخش‌ های تشکیل دهندۀ آن    36
1-3 . گذری بر مراکز تجاری تفریحی معروف دنیا    38
2-3 . تجاری اداری تفریحی الماس شرق مشهد مجتمع    44
3-3 . مرکز تجاری اداری تفریحی بین‌المللی دبی    48
.اتاق‌های جلسات    48
سالن کنفرانس ـ تئاتر    48
سالن سرپوشیده    48
اتاق‌های گردهمایی    48
سالن اجتماعات اصلی    49
دفاتر اجرایی    49
آپارتمان‌های مرکز تجارت    49
باشگاه خصوصی    49
4 . بخش تجاری    50
1-1-4 . مبلمان و طراحی داخلی فضاهای تجاری    50
2-1-4. نور‌پردازی در مراکز تجاری    51
3-1-4 . آکوستیک در مراکز تجاری    52
4-1-4 . انعطاف‌پذیری مراکز تجاری    52
5-1-4 . ستون‌بندی و اسکلت در مراکز تجاری    52
6-1-4 . ارتفاع طبقات در مراکز تجاری    52
7-1-4 . عمق ساختمان تجاری    53
8-1-4. سیرکولاسیون در مراکز تجاری    53
9-1-4 . ویترین در مراکز تجاری    54
10-1-4 . آبنما در مراکز تجاری    55
11-1-4 . فضای سبز در مراکز تجاری    55
12-1-4 . تهویه در مراکز تجاری    56
13-1-4 . پارکینگ در مراکز تجاری    56
14-1-4 . بررسی ضوابط ومقررات در ارتباط بامركز تجاری    56
2-4  . بخش اداری    59
مطالعات عمومی    59
1-2-4 . ملاحظات برنامه ریزی:    59
2-2-4 .  فضا و مصالح    60
3-2-4 . ساختارهای سقف    61
4-2-4 .  طراحی مدولار    63
5-2-4 .  شبکه های طراحی    64
8-2-4 .  تعیین قطعات منظم برای فضاهای کار    66
9-2-4 .  سیرکولاسیون    67
10-2-4 .  راهروها    68
11-2-4 .  پلکان ها    68
12-2-4 . مبلمان اداری    69
13-2-4 . اصول کلی لوازم كار اداری    71
14-2-4 .  وسایل کار درایران    72
15-2-4 . ملاحضات در چیدمان    72
16-2-4 . تنظیم فضا با تغییرات    74
17-2-4 .  طراحی محل و میدان کار از دیدگاه آنتروپومتری    75
18-2-4 . عملکرد فضائی و محدودیت ها:    76
19-2-4 .  آثار عوامل طبیعی بر انسان    76
20-2-4 . دمای محیط    76
21-2-4. سرو صدا    77
22-2-4 .  نور    78
23-2-4 .  رنگ    80
24-2-4 .  بافت    83
25-2-4 .  دید های خارجی و داخلی    84
26-2-4 . زیبا شناسی    86
27-2-4 .  فرم    86
28-2-4. حفاظت و امنیت    87
29-2-4 .  اقدامات آکوستیکی    88
30-2-4 . توصیه های روان شناسی محیط کار    89
31-2-4 .  ازدحام و مسائل مربوط به فضای شخصی :    91
3-4 . بخش تفریحی    93
1-3-4 . فضاهای تفریحی    93
2-3-4. بیلیارد    94
3-3-4 . بازیهای کامپیوتری    94
4-3-4 . سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر)    94
سالن انتظار    96
5-3-4 . فضاهای نمایشگاهی    96
بخش تفریحی    97
6-3-4 . سالن ورزشهای آبی    97
7-2-4 . زمینهای روباز ورزشی    99
8-3-4 . پیست اسکیت    99
9-3-4 .  جاده تندرستی    99
10-3-4 . مسیر دوچرخه سواری    101
11-3-4 . پارک بازی کودکان    101
12-3-4 . بازیهای کامپیوتری و کافی نت    102
13-3-4 . رستوران    103
14-3-4 . پارکینگ    105
15-3-4 . تأسیسات    106
16-3-4 . رفاهی – خدماتی    106
4-4) اقلیم سرد ( كوهستان هایشمال غربی )    111
2-5 . ویژگیهای معماری بومی مناطق سرد    111
3-5 . انتخاب مصالح ساختمانی متناسب با اقلیم سرد    112
شرایط بحرانی هوای خارج    113
دمای مطلوب هوای داخلی    113
4-5 . جهت قرار گیری ساختمان در اقلیم سرد    114
5-5 .  موقعیت جغرافیایی شهر تبریز    117
6- 5 . وسعت شهرستان تبریز    118
7-5 . جمعیت  شهرستان تبریز    119
8-5 . شرایط اقلیمی حاكم بر سایت    120
9-5 . میزان بارندگی    121
10-5 .  حرارت هوا    122
11-5 . ارتفاعات منطقه و توپوگرافی ها    122
12-5 . بـاد    123
نحوه ورزش باد درتبریز    123
13-5 . مطالعات زمین شناسی    124
14-5 . رطوبت نسبی    125
6 – آنالیز سایت    127
1-6 . شبكه معابر و دسترسی ها    127
1-1-6 . دسترسی های سواره و پیاده    127
2-6 . همسایگی ها    128
3-6 . شیب عمومی زمین    128
7 – روند طراحی    129
7 – 1 اسکیسهای اولیه    129
2-7 . نقشه ها و سایر مدارک طراحی    129
منابع    131

بخش مشخصات
 • حجم فایل : 5.73مگابایت
 • فرمت فایل :ورد آفیس (docs)
 • تعداد صفحه : 130 صفحه
 • منبع : معمآرک
 • رمز عبور : ندارد
  • پشتیبانی:
   تلفن :09147582237
   ایمیل:esmaeel.s.aref@gmail.com
بخش آموزشمبلغ قابل پرداخت : 16,600 تومان

نظرات
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

طبقه بندی پروژه های معماری

Category

جدیدترین پروژه ها

Recent Posts

درباره سایت

About Us

معمآرک تلفیقی از دو کلمه معماری و آرشیتکت هست که به اختصار معمآرک نامیده شده است. معمآرک مرجع دانلود پروژه های دانشجویی معماری ، دانلود رساله ، دانلود پاورپوینت ، دانلود فایل اتوکد ، دانلود تحقیق دانشجویی و ...
مدیر سایت : اسماعیل سعیدیان عارف

لینک های سایت

Links
جستجو
آمار سایت
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
امروز :
آخرین بروز رسانی :
نویسندگان

فارغ التحصیل کارشناسی معماری از دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز
امکانات جانبی سایت

پشتیبانی

§فایل سِل معمآرک§
فروشگاه پروژه های معماری
در اینجا پروژه های دانشجویی معماری ؛ همچون : پاورپوینت،پلان، پایان نامه و رساله و مطالعات دانشجویی موجود است.
MemArc.SellFile.ir.ir
§معمآرک فورکیا§
فروشگاه فایل معماری
غنی ترین مرجع پروژه های معماری...
MemArc.4kia.ir
§ایران آرشیتکت§
وبسایت مستقل ارائه پروژه های معماری
این وبسایت هم اکنون در حال بروزرسانی هست و بزودی خبرهای آن میرسد...
WWW.IranTect.IR
§معمآرک زیپو§
فروش فایلها و پروژه های معماری دانشجویی
خوشحال میشویم به ما سر بزنید..
MemArc.Zepo.ir
§قــالب گــراف§
قالب گراف وبسایتی پراز قالب های
زیبا و حرفه ای ومخصوص وبلاگها
WWW.GHALEBGRAPH.IR
§یار گمنام§
یارگمنام رسانه ای فرهنگی مذهبی
به همراه مقالات و فایل های گرافیکی مذهبی
WWW.YARGOMNAM.IR
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات